از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و اصلاحیه، از تاریخ 10 لغایت 24 مهر 1397 با مراجعه به پایگاه و تکمیل فرایند ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه 1397 شرکت کنند.