مخاطبین اصلی این جشنواره: دانشجویان دارای طرح و ایده کسب و کارهای دانشجویی با هدف فرصت آفرینی ، شناسایی و کشف استعداد های کارآفرین میان دانشجویان در جهت توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان علاقه مند به حوزه کارآفرینی .

دبیر جشنواره : جناب آقای احمد بالازاده 09304045927