وبینار بین المللی «تقریری نوین از برهان دکارت بر اصالت نفس»

با سخنرانی پروفسور ریچارد سوئین برد استاد برجسته فلسفه ی دین آکسفورد

زمان برگزاری روز چهارشنبه 16 تیرماه ساعت 14الی 16 به صورت مجازی